Tänk om fler kunde vakna oftare och se fram emot en ny dag

Tänk om arbetsglädje var en enkel sak på fler arbetsplatser

Tänk om vi inte skulle agerar ut vår ilska på andra

Tänk om fler kunde öppna sina hjärtan

Tänk om acceptans var det självklara

Tänk om vi inte skulle validera oss själva och allt omkring oss

Tänk om stressen kunde minska rejält i samhället

Tänk om fler kände att de hade mer tid

Tänk om fler hade verktyg och styrkan att leda sig själv

Tänk om vi alla blev mer medvetna om våra tankar och hur de påverkar våra och andras liv

Tänk om rätt och fel inte var lika fast i våra sinnen

Tänk om vi alla kunde reflektera över våra egna perspektiv, normer och attityder

Jag tror att om vi tänker om så är allt det här möjligt. Vad tänker du?