Med kunskap och lång, insiktsfull erfarenhet.

Min huvudsakliga utbildning är en Medicine magister i Folkhälsa från Karolinska Institutet. Jag har bland annat vidareutbildat mig i Motiverande Samtal, Mindfulness (av munkar på buddistiska kloster), Första hjälpen i Psykisk Ohälsa, Normkritik och Alkoholrådgivning.

Jag har över 15 års erfarenhet av att arbeta med hälsa, träning och arbetsmiljöarbete. 2014 startade jag mitt företag Junao, efter att ha jobbat som hälsoutvecklare inom företagshälsovård men också som kommunikationsansvarig. Sedan dess har jag bland annat föreläst för Arbetsmiljöverket, toppchefer på ÅF, på ett flertal kommuner runt omkring i Sverige, inspirerat på AlmaTalents kurs i det Gränslösa Arbetslivet, haft mindfulnesskurs för lärarna på Estniska skolan, varit strategisk rådgivare för lyckat arbetsmiljöarbete och för ombyggnad till ett hälsosammare kontor samt skrivit upp emot 50 artiklar, nyhetsbrev för företag och varit med i podcasts.

Utvalda prestationer:

> Skapat Swedbanks hälsodag som fortfarande hålls varje höst efter 12 år
> Utveckling av hälsocertifiering
> Frukostseminarier om AFS:en – Föreskrift för organisatorisk och social arbetsmiljö
> Utveckling av nytt koncept för hälsopromotion/friskvård
> Utveckling av utbildningsmaterial inom arbetsmiljöarbete
> Expertstöd för hälsoambassadörer på bankkontor
> Utbildning för HR-funktion om grunden för lyckat arbetsmiljöarbete
> Rådgivare tillsammans med arkitekter för att bygga ett hälsosamt kontor
> Kommunikationsplan för arbetsmiljöaktiviteter

… samt en stor mängd föreläsningar för både privat och offentlig sektor.

Under tre års tid hade jag mitt “egna” uppslag i månadsupplagan av fackförbundet Juseks medlemstidning Karriär och även gjort två podcastavsnitt för tidningen. Jag har också varit skribent för bland annat Arbetarskydd, Lag&Avtal samt skrivit artiklar på LinkedIn med över 2500 läsare. För dessa artiklar har jag intervjuat många forskare om arbetsliv och hälsa, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt författare som till exempel Anders Hansen.

Under åren har jag fått vara delaktig i att lyfta individer och sett hur organisationer blivit bättre. Varje individ skapar helheten. Jag har också egen erfarenhet av att lyfta mig själv från mycket stress, ett kortare alkoholmissbruk och att utveckla mitt självledarskap som homosexuell. Dessa personliga erfarenheter att skapa förändring i kombination med en gedigen utbildning och över 15 års erfarenhet ger en stabil grund för att påverka andra i en positiv riktning.

I övrigt är jag född 1973 på BB i Stockholm. Alltid varit intresserad av hälsa och hur vi människor kan förbättra våra liv. Älskar träning, meditation, naturen, modern konst och dans och att vara med min hund Sammy.

Under hösten 2018 skriver jag min första bok, som baseras på mina insikter från att bo med munkar i en månad på Deer Park Monastery i södra Kalifornien, blandat med erfarenheter, möten och egna motgångar i livet. Ett naturligt steg var då att skapa en hemsida i mitt egna namn.

Läs gärna mer och bli vänner på LinkedIn.