Ett nytt år kan väcka känslan av att man vill förändra något i sitt liv. Det nya året ska bli startskottet för något bättre. Ett nytt år kan också få oss att reflektera över hur det gångna året var – vilka val skapade välmående och vad kändes mindre bra. Allt detta kan självklart ge kraft till viljan att ta hand om sig själv bättre, men i ärlighetens namn hade du nog samma möjligheter för några veckor sedan att göra förändringar.

Det är inte bara ett nytt år som är nytt, eller en ny dag som är ny utan varje enskild minut som du fortfarande lever är en ny minut. Vad gör du med denna tid här och nu? Tänker du att det säkert blir bättre senare och utgår från att du lever då? Det här är stora frågeställningar som vi människor lätt förkastar och inte vill kännas vid. Vi lever utifrån känslan av att det kommer finnas massa tid över – sen – att göra annorlunda. Men ditt mindset i denna minut lägger grunden för hur nästa minut blir. Vad väntar du på? Ett nytt år som är en yttre påhittad förändring (sista december skiljer sig inte nämnvärt från 1 januari mer än att vi bestämt att det är ett nytt år), som ska pusha dig till att göra en inre förändring eller förbättring.

Om du har en gnagande känsla inombords att du vill förändra något i ditt liv – GÖR DET NU! Ta tid till reflektion (bjud inte in Google i denna process, du har svaren inom dig), rikta blicken inåt och agera på det som visar sig. Att vänta är inte fegt utan säkerligen ett mänskligt beteende grundat på att vi utgår från att vi har tid senare. Den tiden kanske inte finns och varför ska du vänta med att älska dig själv, acceptera ditt förflutna, se dina medmänniskor med öppet sinne och ta hand om dig själv och allt som korsar din väg.

Det må vara ett nytt år men möjligheterna är det samma. Vad väntar du på?

> Som coach/mentor använder jag mig av samtalsmetodiken Motiverande Samtal blandat med att skapa kraft och energi i kropp och sinne. På så sätt befäster vi din känsla och vilja av att förändra, ändra riktning och börja ta hand om dig själv på riktigt. Nyfiken? Klicka här