Att möjliggöra insikt är grunden för rätt avsikt. Detta gäller både på individnivå och i det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet. 

Att ta sig tid för insikt är en av de viktigaste faktorerna när tillvaron förändras snabbt och vi behöver tänka om kring gamla invanda vanor. När omvärlden förändras kommer organisationskulturen oundvikligen att förändras också. Men går det åt ett effektivt, hälsosamt håll? För att förstå behövs insikt; att undersöka och se till olika behov och strukturer i organisationen kopplat till omvärlden. Varför har vi gjort så här? Vad gav ett bra resultat? Vad kan vi finjustera och förbättra? Vad skulle vi tjäna på att förändra helt och hållet?

Insikt – kunskap och förståelse – lägger grunden för rätt avsikt som matchar utvecklingen. Ibland behövs ingen förändring utan enbart ett behov av att lyfta blicken och förstärka det som fungerar.

När ni implementerar nya arbetsmiljöstrategier/projekt/idéer är rätt avsikt en förutsättning för trovärdighet. Matchar arbetsgivarens avsikt med arbetstagarnas? Är målet att underlätta vardagen och sänka stressen? Finns det schyssta värderingar i avsikten? Skapar det mer mental energi på arbetsplatsen?

2 sätt att få insikt och 1 sätt för att den ska bli rätt avsikt

1. Ge tid till medarbetare att tänka och utveckla fritt för en hälsosammare arbetsplats. Som individ ska du alltid planera in tid för reflektion i kalendern.

2. Lyssna med öppenhet för att verkligen höra insikterna – både dem från dig själv och de från andra. “Vad spännande, låt oss testa” skapar utveckling och välbefinnande.

1. De riktigt bra insikterna försvinner ofta. Vi glömmer bort dem i allt annat vi gör. Skriv ned dem omedelbart och gå tillbaka till dem ofta. Släng dem aldrig. En insikt är ofta väldigt betydelsefull. Se till att insikten hela tiden finns med i processen mot avsikt.

Förbättring och förändring är ingen rak process. Idéer behöver testas. Insikter behöver prövas. Avsikterna behöver rimma rätt med kultur, affärsmässiga mål och humana behov.