Det pratas oerhört mycket om stress nu för tiden. Vissa säger att stress är vår störta fiende och att vi måste göra allt för att stöta bort den. Men är det verkligen bästa sättet för stresshantering? Nej, tvärtom säger viss forskning och jag håller med in the name of mindfulness.

Din inställning är livsviktigHur du tänker kring stress i ditt liv är avgörande för hur det påverkar ditt välbefinnande. Det finns forskning just på människors inställning till stress i förhållande till effekt på hälsan. En studie av 30 000 amerikanare som följdes i 8 år så jämförde man inställningen till stress med dödlighet. Det spelade ingen roll om den yttre stressen egentligen var hög eller inte, men hade man inställningen att tillvaron är stressig och att stress är farligt, så dog man tidigare än dem som hade stressigt liv men accepterade det och inte kände att det var skadligt. Det har visat sig att de som ser stress som något som hjälper dem i livet, istället för något skadligt, ger dem bättre välbefinnande och produktivitet i arbetet än för dem som ser stressen problematiskt.

Acceptera stressen

Vid en studie vid universitetet Yale såg man att individer som inte accepterade stressen utan istället försökte stöta bort den hade mer ryggont, ont i huvet, blev deprimerade och fick stressrelaterade sjukdomar som dödlig hjärtinfarkt. I praktiken kan jag tänka mig att det är tankar som ”Usch vad mycket att göra, hur ska det gå”, ”ånej vad stressad jag alltid är”, ”jag måste lugna mina nerver inför mötet”. Tankarna snurrar.Det man såg var att de som hade en mer positiv och accepterande inställning, även fast de kände stress, blev på något sätt skyddade av sin inställning och kände mer glädje och meningsfullhet i utmaningen. Så att motarbeta stress och stöta bort faktumet att man kanske känner stress eller att acceptera och använda det positivt kan vara avgörande för stressens effekter på dig. Intressant och viktigt men samtidigt var går gränsen av att acceptera och sätta stopp? Därför är det så otroligt viktigt att utbilda människor hur man lyssnar på sin kropp!

Yttre påverkan avgörande

Vid en studie vid Columbia Business School så skulle testdeltagarna hålla ett tal där de skulle övertyga lyssnarna om något. De blev informerade om att lyssnarna var kommunikationsexperter och skulle validera deras framställning. Innan framträdandet blev testpersonerna indelade i två grupper. Grupp 1 fick se en kort video om hur farligt det är med stress och med det inledande citatet ”Alla vet att stress är dåligt men ny forskning visar att det är mer försvagande än vad man trott” (alltså värre). Grupp 2´s video handlade också om att stress inte är så bra (inte lika kraftfullt), men med det inledande citatet ”Alla vet att stress är dåligt, men ny forskning visar att det kan vara stärkande”. Skillnad mellan grupperna: alla kände stress efter framförandet men de med positivare video och citat hade mer självförtroende och var till och med mer entusiastiska av erfarenheten. Och deras fysiska respons varierade. Den mer ”positiva” gruppen hade högre nivåer av ett hormon som hjälper hjärnan att lära sig av stressiga situationer för att kunna prestera bättre nästa gång.

Så om denna yttre information gjorde ena gruppen mer stressad; vad händer då när allt mer känslor benämns som stress idag. Att många benämner “mycket att göra”, “bråttom”, “behöver skynda mig” som stress. Vad är det vi kallar stress och vilken funktion kan det få att vi benämner något som stressigt? Så otroligt viktigt att prata om företagsklimat när man ska förbättra välbefinnande i en organisation.

Så här gör du!

Det är dina tankar och känslor som triggar stressen; alltså din uppfattning och inställning till en situation. En simpel men effektiv lösning på problemet handlar om att skapa distans från dina tankar och känslor.

Steg 1: Tänk på någon du verkligen bryr dig om eller respekterar. Kanske är det en nära vän, din favoritföretagsledare eller en kollega.
Steg 2: Om den personen gick igenom denna situation, vad skulle du ge dem för råd?

Långvarig stress är farligt

Långvarig stress sliter på våra system och kan öka risken för sjukdom och depression, och göra så vi blir utbrända. Att välja inställning till stress handlar inte om att skuffa det farliga med stress undan mattan. Det är viktigt att ta symtom som dålig sömn och försämrat minne som en stark varningssignal att stressen är för tuff. Som chef ska du ha störtkoll på dessa signaler för att kunna fånga upp medarbetare i tid!Men är stress och utmattning nya sjukdomar eller namn på gamla. (Läs gärna en ifrågasättande artikel om stress och att sjukskrivningar inte är ett bra mått på hur vi mår i ett land). Vad som händer i kroppen är samma reaktioner som alltid funnits. Det sker idag en förändring av hur vi uttrycker att vi mår dåligt. Det är mer tillåtande att prata om psykisk ohälsa idag.

Mindfulness som sitt ursprung

För att kunna få effekt av mindfulness i en organisation tycker jag att det är viktigt att prata om hela mindfulnessbegreppet (inte bara fokus och andning) och inkludera diskussioner om förväntan, “judgement”, medkänsla, rädslor och egot. I mina föreläsningar och workshops ger jag av mina egna insikter om hur jag har sänkt stressen rejält i mitt liv, genom att ändra perspektiv på mig själv, andra och saker som händer runt omkring mig. Att ändra “mindset” till min egen fördel och att bli medveten om mina tankar och handlingar. Genom att förstå vad det är för tankar som du tänker, ofta omedvetet, kan du också se orsak och verkan – hur dessa tankar skapar många av dina handlingar och din känsla av om något är stressande eller inte.

Det dualistiska tänkandet (jag och du, vi och dem – istället för vi) ökar stressen i människans liv. En bättre med hälsosam väg är istället att se hur vi faktiskt samexisterar och att våra tankar och handlingar påverkar alla i vår omgivning också.

Avslutningsvis

Mina uppdragsgivare har ofta hört av sig till mig för att de vill göra något åt stressen på arbetsplatsen. För det första är det viktigt att se stress i ett större sammanhang än bara att ha för mycket att göra. Och för det andra är det viktigt att lyfta hur vi som enskilda individer kan påverka vårt sätt att hantera en hektisk tillvaro. Samtidigt som vi självklart måste prata om vilka förutsättningar en arbetsgivare ger! Vi väljer sällan stress i våra liv och det är orealistiskt att tro att vi kan undvika stress i arbetslivet. Bara genom att tro det och kämpa emot stressen, kanske den ökar. Det blir en kamp mot verkligheten. En kamp som så många har idag. Vi måste hjälpas åt och göra livet enklare för oss.